This resource should appear in a popup window.
If it didn't, click here: Инструкция за активиране на акаунт в Office 365