Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

By |2021-08-31T13:54:22+02:00август 31, 2021|Без категория|

ОУ „Найден Геров“ участва в проект „Равен достъп до училищно ...